ziedas2009 09 02

Nuoširdžiai dėkoju 2-o angiochirurgijos skyriaus vedėjui Eugenijui Janušauskui, daktarui Raimondui Vaitkevičiui už tai, kad minkštos gydančios rankos paglosto paliegusį šešėlį žmonėse ir, nesudėję akių bluosto, ligą parklupdo žmonių viltyse. Dėkoju palatos slaugytojai Reginutei Taparauskienei, kad jai dirbant, mes jaučiam tarsi dalelę širdies. 
Su pagarba, ligonė Vladislava Trumpakojienė


ziedas2009 05 19

Daug kartų gulėjau Jūsų ligoninėje ir susipažinau su nuostabiais žmonėmis. Kiek kartų gulėjau ligoninėse ir sanatorijose, tokių žmonių, kaip 2-ame angiochirurgijos skyriuje, niekur nemačiau. Nuostabios slaugytojos, slaugytojų padėjėjos, gydytojai, seselės randa bendrą kalbą, labai gražiai dirba komandoje. Geras žodis gydo. Dėkoju už gydymą.
Kristina Birutė Galentienė 


ziedas2009 04 23

Rentgenoangiografinių tyrimų skyriui.
Brangios operacinės seselės,
Jūs jaunos, gražios kaip aušrelė, 
Aš būnu pas Jus nemažai,
Nes operacijas daro dažnai. 
Jūs labai kuklios ponio,
Širdingos ir malonios.
Norėčiau, kad pas Jus ant stalo
Visuomet gėlės žydėtų
Ir kad artimi, ir svetimi Jus mylėtų.
Norėčiau, kad saulė dieną naktį Jums spindėtų
Ir kad ligoniai Jumis tikėtų.
Linkiu Jums laimės ir sėkmės
Iš visos ščyros širdies.
Lai Dievas Jums padės.
Aš galėčiau ir daugiau rašyti,
Bet nežinau, ar Jums malonu skaityti.
Ir turiu už klaidas atsiprašyti
Už Jūsų pastangas širdingai dėkoju
Ir susitikt su Jumis 
Ne ligoninėj svajoju.
Tad viso gero sakau,
Iki pasimatymo laisvėj, manau.
Rimanas Elizejus, Vilniusziedas2009 10 16

Išvažiuodama iš Vilniaus universitetinės ligoninės 3-o abdominalinės chirurgijos skyriaus po operacijos, noriu pareikšti didelę padėką visam šio skyriaus personalui, gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojoms, slaugytojų padėjėjoms, šeimininkėms, kurios laiku ir visada maloniai maitino. Čia gydoma jaučiausi lyg savo namuose, nes jauki aplinka ir malonūs, rūpestingi darbuotojai labai teigiamai nuteikia, visada visi su dideliu atidumu ir šypsena padėjo man greičiau pasveikti. 
Ypač esu dėkinga skyriaus vedėjui J. Činčikui, palatos gydytojui M. Lapinskui, kuris mane operavo, doc. A.Gradauskui, taip pat mane operavusiam, slaugytojai Irutei, kurio visada su šypsena ir nuoširdumu padėjo man greičiau sustiprėti. 
Su pagarba, Aldona Gražienė, Vilnius


ziedas2009 10 08

Atvykau į Vilniaus universitetinės ligoninės 3-ą abdominalinės chirurgijos skyrių tulžies akmenligės operacijai. Jos man nedarė, nes ištyrė, kad nereikalinga, nors vidaus ligų gydytoja buvo davusi nukreipimą. Bet manau, kad chirurgai geriau žino. Daktaras M.Lapinskas sakė, jei bus reikalinga, visada išoperuos. Ačiū jam. Be to, man labai patiko toks seselių ir gydytojų dėmesys man. Dėkoju daktarei Žemaitaitienei, palatos gydytojai, neuropatologei, psichiatrui, seselėms, operatorei Aldonai ir visam personalui už tokį dėmesį. Padarė kardiogramą, echoskopiją, stuburo nuotraukas, konsultavo vidaus gydytoja, seselės leido diklaką. Žodžiu, 3-ame chirurgijos skyriuje dirba tikrai atidūs ir pareigingi medikai. Ačiū Jiems už parodytą dėmesį man ir visiems kitiems ligoniams. Jie ir savo žodžiu padeda gyventi. Dėkoju visiems, visiems. Man 72 metai. 
Telaimina Jus visus Dievas ir duoda ištvermės ir sveikatos sunkiame jų darbe. Jie tikrai verti savo vardo. 
Nors dienos ūkanotos, gaubia rūkas, bet išsisklaidys – turėkime vilties... Baigsiu poeto dainos žodžiais: 
„Leiskit pakelti už Jus šampano taurę pripiltą, 
Ir kad draugai Jūsų niekada neapviltų, 
Kad graži būtų šita diena
Ir kad širdis išliktų visad jauna. 
Su pagarba, Zita Mockaitienė, Vilnius

ziedas2009 08 10

Labai esu dėkinga Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vedėjai ir darbuotojams už labai nuoširdžią ir didelę pagalbą sveikstant, atgaunant jėgas po plaučių uždegimo. Ačiū Jums visiems, kurie dažnai negalvodami apie save, padedate sergantiems savo geru žodžiu, šypsena, švelniu gestu, profesionalumu. Stiprybės ir geros nuotaikos nelengvame Jūsų darbe!
Zita Ambrazevičienė, buvusi LR Seimo darbuotoja


ziedas2009 06 23

Reiškiu gilią padėką ir pagarbą 3-o abdominalinės chirugijos skyriaus gydytojai Donatai Rusteikienei, skyriaus vyr. Seselei Henrikai Ramanauskienei ir visam skyriaus personalui už gerumą, šypsenas, švelnumą ir puikų darbą. Ilgam liks atmintyje Jūsų rūpestingumas ir atsidavimas darbui. 
Albertas Badzila

ziedas2009 06 07

Dėkoju Jums už grąžintą sveikatą! Žmogus nežino, kada ir kas jam gali atsitikti. Taip buvo ir man...

Gegužės 18 d. atvykau į Vilniaus m. universitetinės ligoninės Kardiologijos skyrių dėl širdies problemų, o gegužės 21 d. buvau perkeltas į chirurginį, kur man skubiai buvo atlikta operacija. Visada žinojau, kad profesionalumas, patirtis, meilė savo darbui yra didelė žmogaus vertybė. Būtent toks yra daktaras Antanas Norvaišis, kurio dėka gyvenu ir sveikstu. Šitas žmogus – ne tik profesionalas, bet ir turi didelę širdį, jumoro jausmą ir rūpestingumą – visa tai gydo. Ačiū Jums, Daktare, už operaciją, už sugrąžintą sveikatą. Tegul Jūsų auksinės rankos dar labai ilgai tarnauja žmonėms.

Dar noriu padėkoti visam skyriui, vedėjui Jonui Činčikui, vyr. slaugytojai Henrikai Ramanauskienei, slaugytojoms Irenai, Aivai, Rimai, Natalijai, Veronikai, Valentinai, virtuvės darbuotojoms Viktorijai ir Janinai, ūkio reikalų tvarkytojai Irenai. Ačiū Reanimacijos skyriui už čia praleistas pirmas 4 naktis. Dėkoju Jums visiems už priežiūrą, gerą žodį.

Būkit visi sveiki ir laimingi! Šimto metų linkiu Jums visiems! Sto lat!

Zbignev Markovič,

Lenkų dienraštis “Kurier Wilenski”, Vyr. red. Pavaduotojas, marketingo skyriaus vedėjas
Pokategorės

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt